Topkapı Sarayı - Hotel Büyük Şahinler

İçeriğe git
TOPKAPI SARAYI TARİHÇESİ

Topkapı  Sarayı, Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim  merkezidir. İstanbul fatihi Sultan II. Mehmed tarafından 1460-1478  tarihleri arasında yaptırılmış olan ve zaman içerisinde bazı ilavelerin  yapıldığı Saray’da, Osmanlı padişahları ve Saray halkı 19. yüzyıl  ortalarına kadar ikamet etmiştir. 1850’lerin başında Sultanlar, mevcut  Saray 19. yüzyılın devlet protokolü ve merasimlerine ilişkin  gereksinimleri karşılamakta yetersiz kaldığı için Boğaz’daki Dolmabahçe  Sarayı’na taşınmışlardır. Ancak saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve  imparatorluk arşivleri Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilmiş, bir baba  ocağı olması ve Mukaddes Emanetler’i barındırmasından dolayı burada  devlet törenleri yapılmaya devam edilmiştir. Topkapı Sarayı, Osmanlı  monarşisi 1922’de kaldırıldıktan sonra, 3 Nisan 1924’te Mustafa Kemal  Atatürk’ün emriyle müzeye dönüştürülmüştür. Fatih Sultan Mehmed,  fetihten sonra Beyazıt’ta bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu  yerde, daha sonra “Eski Saray” olarak anılacak olan bir saray  yaptırmıştır. Fatih, bu ilk saraydan sonra, önce Çinili Köşk’ü, ardından  da yapımı tamamlandığında yerleşecek olduğu Topkapı Sarayı’nı inşa  ettirmiştir. Fatih, bu saraya Osmanlıcada “Yeni Saray” anlamına gelen  “Saray-ı Cedid” ismini vermiştir. Yeni Saray’a Topkapı Sarayı denmesi  ise şöyle gerçekleşmiştir: Sultan I. Mahmud tarafından Bizans surlarının  yakınına yaptırılan ve önündeki selam topları nedeniyle “Topkapusu  Sahil Sarayı” denilen büyük ahşap sahil sarayı bir yangında tamamen kül  olunca, bu sarayın ismi yeni saraya verilmiştir. Yüzyıllarca gelişen ve  büyüyen Topkapı Sarayı’nın planının belirlenmesinde Osmanlı devlet  felsefesi ile Saray-tebaa ilişkilerinin büyük rolü olmuştur. Ayrıca,  Topkapı’nın ilk inşa edildiği dönemde, Fatih Sultan Mehmed’in babası  Sultan II. Murad’ın Tunca Nehri kenarında yaptırmış olduğu ve günümüze  sadece kalıntıları ulaşan Edirne Sarayı’nın planından olduğu kadar  ihtişamından da esinlenildiği bilinmektedir. Topkapı Sarayı’nın planı;  çeşitli avlular ve bahçeler arasında devlet işlerine ayrılmış daireler,  hükümdarın ikametgâhı olan bina ve köşkler ile Saray’da yaşayan  görevlilere mahsus binalardan oluşur. Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve  Haliç arasında, İstanbul yarımadasının ucunda bulunan Sarayburnu’ndaki  Bizans akropolü üzerine inşa edilen Saray, 1400 metre uzunluğundaki  “Sur-ı Sultani” denilen yüksek ihata duvarları ile karadan, deniz  tarafından ise Bizans surlarıyla çevrilmiştir. Saray’ın kapladığı alan  yaklaşık 700.000 metrekaredir. Bu alanın önemli bir bölümü Hasbahçe’ye  ayrılmıştır. Topkapı Sarayı temelde Bîrun ve Enderun olmak üzere iki  teşkilattan oluşur. Harem, Enderun’un bir bölümüdür. Saray’ın oturum  planı, merasimleri, mekânları bu teşkilata göre düzenlenmiştir. Topkapı  Sarayı; Bâb-ı Hümâyun, Bâbüsselâm ve Bâbüssaâde adlı üç ana kapı, dört  avlu, Harem, Hasbahçe (Gülhane) ve bahçelerden oluşur. Topkapı Sarayı,  mütevazı bir saraydır; imparatorluğun büyük harcamaları daha çok  muhteşem camiler, kışlalar, köprüler, kervansaraylar ve konaklama  tesisleri için yapılmıştır. 16. yüzyılın ünlü mimarı Mimar Sinan bile bu  sarayda sadece bir bölüm inşa etmiştir. Ama Saray’ın kendine özgü  binaları, nefis çinileri ve tabiatla iç içe geçmiş yapısı kadar,  Sarayburnu’ndaki konumu da ona doğal bir güzellik ve ihtişam verir. Öte  yandan Topkapı Sarayı’nın olağanüstü zenginlikteki koleksiyonları ve son  derece ilgi çekici hikâyelerle örülü tarihi bu sarayı dünyanın en  görülmeye değer saraylarından biri kılar.
© 2018 Hotel Büyük Şahinler  All rights reserved.
Bizi Takip Edin...
İçeriğe dön